>>> BREZPLAČNA dostava za vsa naročila nad 60€ + DDV <<<
Osebni prevzem ali dostava
Paketnik Direct4.me
Kontakt
WhiteSharkGaming
 
Išči

Pomoč in podpora

Cenik servisnih storitev

Vrsta delaCena brez DDVCena z DDV
Testiranje opreme - diagnoza naprave brez popravila / neupravičene reklamacije / do 30 min 15,00€/ura 18,30€/ura
Enostavnejši posegi - konfiguriranje Tenda naprav, firmware nadgradnja... 21,00€/ura 25,62€/ura
Zahtevnejši posegi - konfiguriranje Mikrotik, Ubiquiti, Teltonika, Ruijie naprav,... (Konfiguracija naprav na našem podjetju, se opravlja 1 dan pred prevzemom izdelka.) 70,00€/ura 85,40€/ura
Zahtevnejši posegi - konfiguriranje Mikrotik, Ubiquiti, Teltonika, Ruijie naprav,... (oddaljen dostop) 80,00€/ura 97,60€/ura
Enostavnejši posegi - konfiguriranje Tenda naprav, firmware nadgradnja...(oddaljen dostop) 35,00€/ura 42,70€/ura
UPS - menjava akumulatorja + testiranje 15,00€ 18,30€
Prednostna obravnava 40,00€ 48,80€
Potovalna ura 10,00€ 12,20€
Kilometrina / 1km UL RS UL RS

Pomoč preko telefona nad 20 minut se zaračunava po ceniku glede na poseg. Najmanjša obračunska enota je 30 min.

Storitve, ki niso zajete v ceniku, se obračunajo po dejanskih opravljenih urah.

Vse servisne storitve se opravljajo samo v delovnih dneh od 8.00 do 16 ure.

Garancijski pogoji in pogoji servisa

 1. Kupec mora ob uveljavljanju garancije v TechTrade Trzin poleg artikla obvezno dostaviti tudi dobavnico/račun, kjer je naveden dotični artikel, datum dobave in serijska številka, če je le ta vpisana. Brez dobavnice/računa ali kopije dobavnice/računa sprejem artikla v servis ni možen!
 2. Vse napake, nastale v okviru garancijske dobe, mora kupec sporočiti v TechTrade Trzin, v pisni obliki, z reklamacijskim zapisnikom. Napaka na reklamacijskem zapisniku mora biti jasno in nedvoumno opisana. Opis napake, kot je na primer NE DELA, ni sprejemljiv!
 3. TechTrade Trzin večino reklamacij reši v osmih dneh. Če reklamacije v tem času ne more rešiti, je skrajni rok za rešitev 45 dni. Po preteku 45-ih dni je kupec upravičen do zamenjave reklamiranega artikla z novim artiklom oziroma do dobropisa v vrednosti reklamiranega artikla.
 4. Kupec je dolžan popravljeno ali zamenjano blago prevzeti najkasneje v 90 dneh od datuma prejema v servis, sicer podjetje TechTrade Trzin za blago več ne odgovarja.
 5. Vsi artikli oddani v reklamacijo morajo vsebovati vse pripadajoče dodatke (CD in DVD medije, napajalnike, kable, embalažo,…).
 6. Iz garancije so izvzete napake in okvare zaradi:
  • neupoštevanja priloženih navodil,
  • malomarnega ravnanja z izdelkom,
  • posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba,
  • poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe,
  • poškodbe zaradi elementarne nesreče - neposrednim ali posrednim udarom strele ter ob prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij, poplave, požara ipd.
  • če so z izdelka odstranjene ali poškodovane garancijske nalepke ali serijska številka,
  • če kupec ni poskrbel za ustrezne pogoje obratovanja opreme, kot npr. neustrezno električno napajanje in zaščita,
  • zaradi mehanske poškodbe ali odstranitve garancijskih in drugih oznak ali nalepk,
  • za izgubljene in poškodovane podatke ne odgovarjamo - zaščita podatkov je stvar uporabnika,
  • če kupec ni poskrbel za primerno zaščito ob transportu v primeru reklamacije,
 7. Pokvarjen artikel, ki je v garanciji, kupec pošlje na naš naslov s servisom Pošte Slovenije, na naše stroške, z obrazcem PPNA v obliki paketa. Reklamacije v drugačni embalaži, priporočene pošiljke ali pošiljke poslane preko drugih dostavnih služb na naše stroške bodo zavrnjene.
 8. Če artikel vračate po pošti, ga pripravite primerno za transport. V nasprotnem primeru bo pošiljka zavrnjena in vrnjena nazaj pošiljatelju.
 9. Vsi artikli, ki jih želite reklamirati v TechTrade Trzin morajo biti obvezno opremljeni z dobavnico/računom ali kopijo dobavnice/računa, ter reklamacijskim zapisnikom ali opisom napake. Na reklamacijskem zapisniku naj bo navedena kontaktna oseba. V nasprotnem primeru bo pošiljka zavrnjena, in poslana nazaj pošiljatelju na njegove stroške.
 10. Osnovni garancijski rok je 12 mesecev. TechTrade Trzin je dolžan zagotavljati vzdrževanje in nadomestne dele v 3-kratnem obdobju osnovne garancijske dobe.
 11. Garancijska doba, natisnjena na embalaži se ne priznava kot garancijska doba, če je na deklaraciji ali garancijskem listu navedeno drugače.
 12. Garancija ne velja za: potrošni material, torbe , baterije, NiMH akumulatorje, čistila, programsko opremo, CD in DVD medije, varovalke, baterije (priložene napravam), slušalke (priložene predvajalnikom), orodje (klešče,...), podloge za miške.
 13. Naročnik je seznanjen s cenikom storitev, ki jih servis nudi. Cenik je objavljen na spletni strani, s katerim je naročnik seznanjen ob predaji izdelka na servis.
 14. V primeru izvengarancijskega popravila bo servis popravljen izdelek zadržal do plačila vseh zapadlih obveznosti s strani naročnika. Servis bo naročnika trikrat, v časovnem razmiku enega meseca, pisno obvestil preko e-pošte, da je izdelek pripravljen za prevzem, in ga hkrati opozoril, da v kolikor popravljenega izdelka ne bo prevzel v roku treh mesecev od zadnjega pisnega obvestila, si servis pridržuje pravico, da izdelek postane njegova last.

Vse stranke prosimo, da upoštevajo zgornja navodila, da bomo lahko hitro rešili reklamacije, v obojestransko zadovoljstvo.

Splošna navodila za uporabo

 1. Pred priključitvijo na električno omrežje izdelek vsaj za 12 ur postavite v suh prostor. Med transportom in skladiščenjem lahko pride do kondenza in ob takojšni uporabi obstaja nevarnost preboja električne energije.
 2. Izklopite izdelek pred vsakim čiščenjem. Ne uporabljajte praškov ali tekočih čistilnih sredstev. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo.
 3. Odprtine na izdelku so predvidene za zračenje in ga varujejo pred pregretjem. Zato ne smejo biti pokrite ali kako drugače zaprte.
 4. Izdelek mora biti postavljen na primerni oddaljenosti od izvora toplote.
 5. Izdelek ne sme biti izpostavljen tresenju.
 6. Izdelek mora biti priključen na napetost, ki je označena na zadnjem delu izdelka.
 7. Trožilnega mrežnega vtikača ne smete zamenjati z navadnim.
 8. Upoštevajte vsa navodila označena na izdelku in opisana v originalnem navodilu za uporabo.
 9. Kadar izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odklopite priključni kabel iz omrežja
 10. Izogibajte se postopkov, ki lahko povzročijo kratek stik.
 11. Ne vtikajte ničesar v odprtine izdelka, ker je to smrtno nevarno.
 12. Pazite, da izdelka ne polijete s tekočino.
 13. Izdelka ne odpirajte in popravljajte sami.
 14. Če ugotovite motnje v omrežni napetosti ali ob nevihtah, izdelek izklopite.
 15. Z izdelka ne odstranjujte originalnih nalepk.
 16. Različne naprave (računalniki, tiskalniki, tipkovnice, modemi ipd.) povezujte med seboj samo, ko niso priključene na električno omrežje.

Garancijska izjava TECH TRADE

Izjavljamo:

 • da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih
 • da bomo v 45 dnevnem zakonskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti
 • da bomo zagotovili proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dela in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravljamo sami ali imamo sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.
 • da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vam bomo zanj vrnili kupnino
 • da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu
 • Ozemeljsko območje garancije: Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije
Filtri
Sort
display